Pro naše členy zajišťujeme výhodné ceny odborné literatury a přístup k nejnovějším odborným poznatkům aplikovatelným ve včelařské praxi.